กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตรอกนองกลาง ม.3 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 220 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้ เช้านี้ยังคงตกอยู่ มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:34:23
 
บ.ตรอกนองกลาง ม.3 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 220 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้ เช้านี้ยังคงตกอยู่ มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่_คุณ ประสูติ จิตวิสุทธิ์ศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS