กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางมัน ม.1 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:20:08
 
บ.บางมัน ม.1 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆ_คุณ ระพี น้ำจันทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS