กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองห้าง ม.11 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:49:24
 
บ.หนองห้าง ม.11 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ฝนหยุดตกแล้ว ระดับน้ำในลำคลองยังคงเพิ่มสูงขึ้น_คุณ ทับทิม เผื่อนภูษิต
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS