กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางยาว ม.6 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่_ฝนตกช่วงเวลา 16.00 น. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม และยังมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 18:41:16
 
บ.ปางยาว ม.6 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่_ฝนตกช่วงเวลา 16.00 น. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม และยังมีฝนตกปรอยๆ_คุณ สงกรานต์ ดวงชัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS