กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ค่ายวัง ม.4 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง_สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศสลัวในบางพื้นที่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 18:51:14
 
บ.ปงทอง ม.7 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง_สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย_คุณ อ้าย หมู่แก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS