FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:02
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๙ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๕๖           เวลา ๐๖.๕๖ น. ตามเวลาประเทศไทย SSE of Luzhang, China ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยสูง ๒ - ๓ เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ

          อนึ่ง พายุดีเปรสชัน “ซิมารอน” (CIMARON) อยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อม
ความกดอากาศต่ำในระยะต่อไป สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดตราด ๒๑๑.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- บ.บางบอนใน ต.บางบอน อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายประทีป คงมีศรี)

- บ.สองแพรก ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายวัลลพ รินทวุธ)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๗ มม. (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.คลองกลาง ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นางศรีตนาภรณ์ สมชื่อ)

- บ.ทุ่งตาพล ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายเฉลียว วงศ์สวัสดิ์)

- บ.หัวหิน ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายสาธิต สอนทวี)

- บ.ปากเลข ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๗ มม. (นายวิชิต ปานหิรัญ)

- บ.ทับช้าง ต.แม่นาขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเปลี่ยน คงบุรี)

- บ.คลองวาย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประคอง เพียรโพธิ์กลาง)

- บ.ศรีราชา ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔ มม. (นายสุวิทย์ ทองสุข)

- บ.ธารน้ำใจ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางสมใจ กองขุนชาติ)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก (นายประทีป โถเรศ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดระนอง :  อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๘ คน) อำเภอละอุ่น (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๐ คน)

                    อำเภอสุขสำราญ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓ คน) อำเภอกะเปอร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๓๘ คน)

- จังหวัดชุมพร :   อำเภอพะโต๊ะ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๗๒ คน) อำเภอหลังสวน (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๘ คน)

                         อำเภอละแม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๑๓ คน) อำเภอทุ่งตะโก (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๙ คน)

                                       อำเภอสวี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๗ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel