กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สองแพรก ม.7 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:35:24
 
บ.สองแพรก ม.7 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝน นายวัลลพ รินทวุธ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS