กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 18:00:33
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๒ – ๓ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ชุมพร และระนอง เฝ้าระวังภัย
ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอเมือง ขลุง มะขาม เขาคิชฌกูฎ สอยดาว จังหวัดจันทบุรี อำเภอบ่อไร่ เขาสมิง เกาะช้าง จังหวัดตราด อำเภอเมือง ละแม ทุ่งตะโก สวี
พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และอำเภอเมือง ละอุ่น กระบุรี กะเปอร์ สุขสำราญ
จังหวัดระนอง เนื่องจาก
บางพื้นที่มีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายวัน ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้ว และดินบนภูเขาชุ่มน้ำอาจถล่มลงมาได้ ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๘.๐๐ น.

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS