กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางซอย ม.7 ต.คุระ อ.คุระ จ.พังงา_เวลา 17.25 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 17:32:26
 
บ.บางซอย ม.7 ต.คุระ อ.คุระ จ.พังงา_เวลา 17.25 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 180 มม._นายณรงค์ เทพทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS