กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางมัน ม.1 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เวลา 17.49 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 103 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 17:48:50
 
บ.บางมัน ม.1 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เวลา 17.49 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 103 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวัน น้ำเริ่มเปลี่ยนสี_คุณระพี น้ำจันทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS