FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:30:10
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๖ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย    ดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดระนอง ชุมพร พังงา จันทบุรี และตราด ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ก.ค. ๕๖ นี้

- น้ำท่วม : เครือข่ายฯ ทธ. แจ้งเหตุเกิดน้ำท่วมบริเวณ บ.บ่อหิน ม.๓ ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา (นายบุญสม นาเวียง) และบริเวณ บ.ทุ่งกระบอก ม.๗ ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด (นายตรวจ สนเถ็ง)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๓ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

-

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๖๗.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๖           เวลา ๐๘.๔๖ น. ตามเวลาประเทศไทย ESE of Sarangani, Philippines ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครราชสีมา นครนายก จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดตราด ๒๓๐.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒๐ มม. (นายคนึง ไชยธวัช)

- บ.บ่อหิน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายบุญสม นาเวียง)

- บ.วังประดิษฐ์ ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายภักดี เนินพรหม)

- บ.กลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔๐ มม. (นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๕ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ตะเคียน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายทศพร ศรีสวัสดิ์)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.ตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายหงษ์ ฉัตรเงิน)

- บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๗ มม. (นายบัวรินทร์ วาตา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดพังงา : อำเภอคุระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๔ คน) อำเภอกะปง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๗ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

- จังหวัดระนอง : อำเภอสุขสำราญ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓ คน) อำเภอกะเปอร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๓๘ คน)
- จังหวัดตราด
: อำเภอเขาสมิง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน) อำเภอบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน)
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel