กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แถวคลอง ม.1 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 85 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:32:46
 
บ.แถวคลอง ม.1 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 85 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่_นายสมบูรณ์ เวชกรรม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS