กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตรอกโสน ม.1 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ มากกว่า 220 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:37:39
 
บ.ตรอกโสน ม.1 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ มากกว่า 220 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ_นายณรงค์ เฟื่องคณะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS