FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:29:25
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๕ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๙.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๖           เวลา ๐๔.๓๙ น. ตามเวลาประเทศไทย WNW of Bengkulu, Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลง ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทย ยังคงมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย

สำหรับในช่วงวันที่ ๒๖-๒๗ ก.ค. ๕๖ ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของประเทศไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดสกลนคร ๗๘.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- บ.ห้วยมาลัย ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๓ มม. (นางไข่มุก ชินบุตร)

- บ.ถ้ำเขาเครือ ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๑ มม. (นายวิโรจน์ แก้วคง)

- บ.น้ำลัดใหม่ ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายประสิทธิ์ มั่นศรี)

- บ.วังเจริญ ต.วังชมพู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางรุ่งทิวา จันทร์ทรงสว่าง)

- บ.วังปึ้ง ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางบัวสร้อย เสือเพชร)

- บ.กิ่วนาค ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๘ มม. (นายมานพ หมื่นยอด)

- บ.ปางยาว ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๘ มม. (นายสงกรานต์ ดวงใน)

- บ.ผามูบ ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๘ มม. (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

- บ.คลองแก้มซ้ำ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๓ มม. (นายอาธร ผดุงรัตน์)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.แม่สลิดหลวง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายแรม ไพศาลสายชล)

- บ.ซับเม็ก ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางชูศรี ติโลกะวิชัย)

         - บ.ผาแดง ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นางสมใจ คำภาโคตร์)

- บ.สองแพรก ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายวัลลพ วินทวุธ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel