FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:26:25
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๖ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๗.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๖           เวลา ๐๗.๒๒ น. ตามเวลาประเทศไทย SW of Samandagi, Turkey ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศมีฝนลดลงในระยะนี้ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง แต่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือไว้ด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดตราด ๓๗.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๗ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ยางขาว ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายแก้วสุริยะ บุญสมยา)

- บ.ตรอกนองบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายมนตรี บำรุงวงษ์)

- บ.เหมืองแดงใต้ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบุญรัตน์ คำเงิน)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.ทิพุเย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจำนงค์ ทองผาไฉไล)

- บ.ตีนเขา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิรัติ สังขนาค)

- บ.ป่าเหมือดสุขสำราญ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางจันทกานต์ น้อยหมอ)

- บ.ป่าเหมือดสันติสุข ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑.๕ มม. (นายสุคำ วินัน)

- บ.แม่คำบ้านใหม่ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใส ไม่มีฝนตก (นายบุญธรรม คำพงษ์)

- บ.นาอ้อม ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทินนาวัด บุญบำรุง)

- บ.กลาง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญหลาย ฦาชา)

         - บ.หนองหญ้าปล้อง ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวิทย์ ภักมี)

- บ.สำราญ ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายกิตติ จำปานิล)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel