กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:08:24
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๗ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๘ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

๑๐

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๔.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๖           เวลา ๐๕.๑๘ น. ตามเวลาประเทศไทย NNE of Saumlaki, Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับ
มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนน้อย

อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดนครพนม ๙๙.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

         - บ.เวียคาดี้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายทองคำ เสดวงชัย)

         - บ.แม่สลิดหลวง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายเพชร เอกบรรจง)

         - บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

         - บ.ห้วยไร่ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.ห้วยส้ม ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน วันนี้ท้องท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายฝาย ต๊ะกิติ)

- บ.บารมีศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน วันนี้ท้องท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายอุทร มีศรี)

- บ.ทาสองท่า ต.ท่าปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน วันนี้ท้องท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประสงค์ เพ็ญเลา)

         - บ.เทอดชาติ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วันนี้ท้องท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นางพัชรี หลักคำ)

         - บ.บุ่งผลำ ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วันนี้ท้องท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายวุฒิไกร จันทะคุณ)

- บ.บง ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เป็นช่วงๆ (นายบุญทัน ศรีบุรินทร์)

- บ.เพิ่ม ต.นาแค อ.นายูง จ.อดรธานี วันนี้ท้องท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายหนูพร บุญหา)

- บ.โสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายบุญโฮม จำปานิล)

- บ.โนนกกข่า ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสุรินทร์ ครสวรรค์)

         - บ.นิเถาะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วันนี้ท้องท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางวิไลพร ภิรมย์เบี้ยว)

         - บ.เขาหินตั้ง ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี วันนี้ท้องท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางสำเนียง แก้วดอนไพร)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS