กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยขุ่น ม.5 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 15:58:08
 
บ.ห้วยขุ่น ม.5 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_นายเชิด ศรีใจวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS