FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 16:14:36
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๒ – ๓ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา กาญจนบุรี   และตาก เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอแม่แจ่ม แม่แตง แม่ออน     แม่อาย เชียงดาว ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง แม่สาย แม่ฟ้าหลวงแม่จัน เชียงของ เทิง จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงคำ จุน ปง จังหวัดพะเยา และอำเภอท่าวังผา เมือง บ่อเกลือ เวียงสา นาหมื่น แม่จริม จังหวัดน่าน อำเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทรโยค ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภออุ้มผาง พบพระ แม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง จังหวัดตาก เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายวัน ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้ว และดินบนภูเขาชุ่มน้ำอาจถล่มลงมาได้ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๖.๑๐ น.

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel