กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.รักถิ่นไทย ม.13 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้60มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:00:56
 
บ.รักถิ่นไทย ม.ม.13 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้60มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มไม่มีฝนเมื่อคืนฝนตกปรอยๆ_คุณอินทอง ใจคนิง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS