FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:24
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๖ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา กาญจนบุรี และตาก          ในระหว่างวันที่ ๒๙ –  ๓๑ ก.ค. ๕๖ นี้

- ดินไหล : ๒๙ ก.ค. ๕๖ เกิดเหตุดินไหลปิดทับถนน บ.แสนเมืองโก-บ.เล้าลิ่ว ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ (ที่มา : สำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์, ปภ.เชียงราย)

- ดินไหล : ๒๙ ก.ค. ๕๖ เกิดเหตุดินไหลปิดทับถนน บ.น้ำพัน ม.๙ ต.นาไร่หลวง ,บ.สองแคว อ.สองแคว จ.น่าน และเกิดดินไหลปิดทับทางขึ้นอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ.ปัว จ.น่าน ส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ (ที่มา : สำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์)

- น้ำป่าไหลหลาก : เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณ ม.๑, ๒, ๕ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ส่งผลให้สะพานชำรุด ๑ แห่ง  พืชผลทางการเกษตร และบ้านเรือนได้รับความเสียหาย (ที่มา : นายสุวรรณ์ นิลคง เครือข่ายฯ ทธ.)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๓๐ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๕๖           เวลา ๐๕.๒๒ น. ตามเวลาประเทศไทย SE of Hirara, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ มีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีกำลังแรง ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย อุบลราชธานี กาญจนบุรี นครนายก และปราจีนบุรี จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนน้อย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๑๐๑.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

         - บ.อิต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๗๐ มม. (นายนิพนธ์ สูนคำ)

- บ.ไหล่น้ำ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายธรรมพัฒน์ เหลืองวิไล)

- บ.รักแผ่นดิน ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสุรชัย เกียรติไพรยศ)

- บ.ไร่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายอุ่น สะอาดใจ)

- บ.รักถิ่นไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายอินทอง ใจคนึง)

- บ.ห้วยมะแกง ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสันติชัย ลองหนุ่ม)

- บ.สบขาม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายอรรถพล บุญเทพ)

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๗ มม. (นายสาโรจน์ อุปจักร)

            - บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสมศรี มีทา)

            - บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายบัวรินทร์ วาตา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดกาญจนบุรี : อำเภอทองผาภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๘ คน) อำเภอสังขละบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๙ คน)

- จังหวัดตาก: อำเภอแม่ระมาด (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๐๔ คน) อำเภอแม่สอด (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๐ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel