กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.รักแผ่นดิน ม.15 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้70มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มยังไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:15:33
 
บ.รักแผ่นดิน ม.15 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้70มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มยังไม่มีฝน เมื่อคืนฝนตกปรอยๆ_คุณสุรชัย เกียรติไพรยศ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS