กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางมอญ ม.7 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:27:30
 
บ.ปางมอญ ม.7 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ_นายสวาท ศรีพา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS