กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทาม่อน ม.1 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้10มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:40:30
 
บ.ทาม่อน ม.1 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้10มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มไม่มีฝนเมื่อคืนฝนตกปรอยๆ_คุณอุทัย ปางอูป
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS