กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไหล่น้ำ ม.3 ต.หนองลู อ.สุงขละบุรี จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:57:39
 
บ.ไหล่น้ำ ม.3 ต.หนองลู อ.สุงขละบุรี จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_คุณ ธรรมพันธ์ เหลืองวิไล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS