กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซับชมพู ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 15:32:09
 
บ.ซับชมพู ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสมศักดิ์ กาบแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS