กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันหลวงกลาง ม.8 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 16:07:28
 
บ.สันหลวงกลาง ม.8 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายพัฒน์ ก้างออนตา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS