กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังขยาย ม.2 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 190 มม. ขณะนี้วัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้ 170 มม. และยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 15:10:58
 
บ.วังขยาย ม.2 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 190 มม. ขณะนี้วัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้ 170 มม. และยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง_นายบุญเหลือ แก้วกระจาย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS