FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:29:07
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๖ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา กาญจนบุรี และตาก          ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ ก.ค. ๕๖ นี้

- น้ำป่าไหลหลาก : วานนี้ (๓๐ ก.ค. ๕๖) เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณ บ.แม่สลิดหลวง ม.๒ ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย (ที่มา : นายเพชร เอกบรรเลง เครือข่ายฯ ทธ.)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓๐ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๓๑ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๖           เวลา ๐๔.๓๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ENE of Enarotali, Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๓๑ ก.ค. ๕๖) พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ ๘๕๐ กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำ ประเทศจีน และกำลังเคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยอย่างช้าๆ   คาดว่าพายุนี้จะทวีขึ้นเป็นพายุโซนร้อนได้ในระยะต่อไป โดยมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ ๒ - ๔ ส.ค. ๕๖ ซึ่งในขณะนี้พายุยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง ประมาณ ๒ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๘๐.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- บ.อิต่อง ต.ปิล๊อก อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๖๐ มม. (นายนิพนธ์ สูนคำ)

            - บ.แม่สลิดหลวง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายเพชร เอกบรรเลง)

- บ.วังขยาย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายบุญเหลือ แก้วกระจาย)

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายนุกูล บุญถนอม)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.ปากลำปิล๊อก ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายชัชชัย อุดมสภาผล)

- บ.โค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวิชาญ พันธุเวศ)

- บ.แม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุทัศน์ ภมรหิรัต)

- บ.สันมะนะ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสิงห์ทอง จันต๊ะทา)

            - บ.รื่นรมย์สามัคคี ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นายบุญยง จุลสิงห์)

            - บ.แพรกซ้าย ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายเสรี บุรีรัตน์)

            - บ.ต่อตั้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายธิเบก เทพศิริ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดกาญจนบุรี : อำเภอทองผาภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๘ คน) อำเภอสังขละบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๙ คน)

- จังหวัดตาก: อำเภอแม่ระมาด (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๐๔ คน) อำเภอแม่สอด (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๐ คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel