FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๑๙/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 18:04:57
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ – ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
และกระบี่ เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอเมือง กะเปอร์
ละอุ่น สุขสำราญ จังหวัดระนอง อำเภอคุระบุรี กะปง ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อำเภอวิภาวดี คีรีรัฐนิคม เวียงสระ กาญจนดิษฐ์ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอพิปูน ฉวาง นบพิตำ ช้างกลาง ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีฝนตกหนัก
และตกต่อเนื่อง บางพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร อาจทำให้เกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้ ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ
ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่ม
และน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๙/๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๘.๐๐ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel