กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางซอย ม.7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 220 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องทั้งวัน เป็นช่วงๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:29:43
 
บ.บางซอย ม.7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 220 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องทั้งวัน เป็นช่วงๆ_นายคนึง ไชยธวัช
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS