กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หินขาว ม.2 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นช่วงๆทั้งวัน เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเล็กน้อย น้ำเปลี่ยนเป็นสีแดง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 17:35:17
 
บ.หินขาว ม.2 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นช่วงๆทั้งวัน เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเล็กน้อย น้ำเปลี่ยนเป็นสีแดง_นางจันทร์เพ็ญ พรหมช่วย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS