กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งนุ้ย ม.2 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล_เวลา 07.00 - 17.20 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 17:20:42
 
บ.ทุ่งนุ้ย ม.2 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล_เวลา 07.00 - 17.20 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายบราเหม สมายุ้ย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS