FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ นี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:20
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ – ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอกระบุรี เมือง กะเปอร์ ละอุ่น สุขสำราญ       จังหวัดระนอง อำเภอกะปง คุระบุรี ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา อำเภอเมือง กะทู้ ถลาง จังหวัดภูเก็ต อำเภอเขาพนม เหนือคลอง เมือง      จังหวัดกระบี่ อำเภอนาโยง ย่านตาขาว เมือง ห้วยยอด ปะเหลียน จังหวัดตรัง และอำเภอควนกาหลง ควนโดน ทุ่งหว้า เมือง มะนัง ละงู จังหวัดสตูล เนื่องจาก   มีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง บางพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนรอบ ๒๔ ชั่วโมง      ได้มากกว่า ๒๕๐ มิลลิเมตร ซึ่งเริ่มมีน้ำไหลหลากแล้ว อาจทำให้เกิดดินถล่มลงมาได้ ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย     ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้   แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้  รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๐๐ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel