FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:29:43
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ประกาศเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ ส.ค. ๕๖ โดยเฉพาะพื้นที่จ.ระนอง พังงา  ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ให้เฝ้าระวังในช่วงวันที่ ๒-๓ ส.ค. ๕๖ นี้

- ดินไหล : เกิดเหตุดินไหลข้างทาง พื้นที่บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา เป็นเหตุให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มขวางถนน ไม่สามารถ   ใช้สัญจรไปมาได้ชั่วคราว (เครือข่าย : นายจริต แสงทอง)

- น้ำป่าไหลหลาก : ได้รับแจ้งจากเครือข่ายทธ. แจ้งว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ต.รมณีย์ อ.กะปง และต.บางเหรียง           อ.ทับปุด จ.พังงา เป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้เส้นทางถนนในการสัญจรไป-มาได้ และต้องการความช่วยเหลือด้านอาหาร และการเยียวยาจากทางจังหวัด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ทธ. ได้ประสานงานไปยัง ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจ.พังงา เพื่อทราบแล้ว

(เครือข่าย : นายอนุกูล รุ่มจิตร์)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓๒.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒ ส.ค. ๕๖           เวลา ๐๖.๑๐ น. ตามเวลาประเทศไทย Abepura, Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. พายุโซนร้อน “เชบี” (JEBI) กำลังเคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยและจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประมาณวันที่ ๓ ส.ค. ๕๖ หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลง ก่อนเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศไทยตอนบน จะทำให้ในช่วงวันที่ ๒-๕ ส.ค. ๕๖ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร   และภาคเหนือ บริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์

            อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้บริเวณ    ด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดตรัง ๑๔๙.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

- บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๘๐ มม. (นายคนึง ไชยธวัช)

- บ.ศรีราชา ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๒๐ มม. (นายสุวิทย์ ทองสุข)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๒๐ มม. (นางสาวกฤษณา สวนแร่)

- บ.ปากคลอง ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๐๐ มม. (นายอนุกูล รุ่มจิตร์)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐๐ มม. (นายณรงค์ เทพทอง)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายวรรณเดช สังขาว)

- บ.ชุมชนบ้านนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นางธิดา กาญจนะ)

- บ.ทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายบราเหม สมายุ้ย)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายโสภณ ชุมสุด)

- บ.น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสง่า บัวผุด)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ สามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel