กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.มะนัง ม.5 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 14:15:07
 
บ.มะนัง ม.5 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย น้ำในลำคลองเต็มตลิ่ง น้ำมีสีขุ่น_นายเสียน โอฬาริ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS