FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 4 ส.ค. 2556 10:31:17

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วานนี้ (๓ ส.ค.๕๖) เกิดกำแพงทรุดตัว บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ กำแพงปูนบริเวณทางเข้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ได้เกิดทรุดตัว ทำให้กำแพงปูนสไลด์ลงมา และมีรอยแตกร้าว ยาวประมาณ ๓๐ เมตร ขณะนี้ทธ.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ สทข. ๔ สุราษฏร์ธานี เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้ว 

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๔ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓๙.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๑๔ น. ตามเวลาประเทศไทย NNE of Yining Xian, China ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - พายุดีเปรสชัน“เชบี” (JEBI) ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมอยู่บริเวณเมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ทำให้ภาคเหนือยังมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ และตาก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อไปอีก ๑ วัน

          อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ภาคกลางด้านตะวันตก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี ระนอง และพังงา ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในระยะนี้ไว้ด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดระนอง ๔๗.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

- บ.ป่าเหมือดสุขสำราญ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นางจันทกานต์ น้อยหมอ)

- บ.แม่สาย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายอินทวน ซื่องาม)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.ผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายสวัสดิ์ มหาปุริมกุล)

- บ.บางลำพู ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายศักดา แดงจบ)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมบูรณื แซ่อึ้ง)

- บ.ใหม่พัฒนา ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสำรวย เงินต้น)

- บ.หาดงิ้ว ต.วังกระแจ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุเทพ กลีบเมฆ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมัย ทัดศรี)

- บ.ยางเปียง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายฤทธิ์ จุมถา)

- บ.คลองใหญ่ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายธงชัย หอมหวาน)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel