FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 5 ส.ค. 2556 12:00:27

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๔ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๕ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๒๔.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๒.๑๖ น. ตามเวลาประเทศไทย NNW of Kota Ternate, Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณ  ประเทศไทยมีฝนลดลงในระยะ ๑ – ๒ วันนี้ ส่วนในวันที่ ๗ – ๑๐ ส.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน    ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดยะลา (สกษ) ๖๖.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕

- บ.นาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายเฉลิม คะย่อน)

- บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายอิจ กิจสุภา)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.น้ำร้อน ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายนรินทร์ ดำเพ็ง)

- บ.อุมลอง ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายแก้วมูล ต๊ะมาสี)

- บ.คลองเหลง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสุชีพ สุขศรี)

- บ.พรุ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสวัสดิ์ ชูสอน)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายวรรณเดช สังขาว)

- บ.บ่อหิน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบุญสม นาเวียง)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายคนึง ไชยธวัช)

- บ.เขาพัง ต.ห้วยทับ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นายปั่น ดวงสนธิ)

- บ.หนองเสม็ด ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายริด ศิลปะชัย)

- บ.หว่างคลองไทย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายชาญ ชุมบุตร)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจำเนียร ปานทอง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

         - หมายเหตุ : เนื่องจากระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการรายงานสถานการณ์ประจำวัน       ได้ตามเวลาปกติ

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel