FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:49:02

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๕ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๖ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๕๖ เวลา ๒๓.๑๘ น. ตามเวลาประเทศไทย Balleny Islands region ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคง       มีฝนต่อไปอีก สำหรับในช่วงวันที่ ๗ – ๑๐ ส.ค. ๕๖ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปดคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย     มีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้

         อนึ่ง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองกวีนอน   ประเทศเวียดนาม กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในระยะต่อไป

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๔๓.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕

- บ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายเมตต์ ชูลักษณ์)

- บ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๕ มม. (นางประภา อรุณ)

- บ.หนองปุหลก ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายปิติชัย ปลื้มจิต)

- บ.วังยาว ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสหาก โต๊ะเหม)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.พุบอน ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอัครพันธ์ พุ่มโลก)

- บ.ผัง ๑๒๐ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเสียน มุสึกชาติ)

- บ.ท่าเรือ ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเฉลิมชัย คลองงาม)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายประจักษ์ นานช้า)

- บ.ลำปลอก ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายผัน รอดผล)

- บ.แขนน ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบุญจบ รัตนสิทธิ์)

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมัย ทัดศรี)

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายนุกูล บุญถนอม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel