กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แขนน ม.2 ต.เทพกษตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:54:23
 
บ.แขนน ม.2 ต.เทพกษตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง_นายบุญจบ รัตนสิทธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS