กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:57:29
 
บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อน_นายสมัย ทัดศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS