FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:59

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๖ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๗ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓๐.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๕๖
เวลา ๐๓.๑๗ น. ตามเวลาประเทศไทย
NW of Xochistlahuaca, Mexico ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๗ ส.ค.๕๖) พายุโซนร้อน “มังคุด” (MANGKHUT) ได้ทวีกำลังแรงขึ้นจากพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ ๕๕๐ กม.ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๖๕ กม./ชม. พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็วประมาณ ๒๕ กม./ชม. มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ ๘ ส.ค.๕๖ นี้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่ ๗ - ๙ ส.ค.๕๖ จะมีฝนตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ส่วนภาคเหนือ บริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวไว้ด้วย

            อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนสูงประมาณ ๒ เมตร

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดภูเก็ต ๘๗.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕

- บ.ราวัลย์ ต.ในหาน อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายอวบ จำเริญสุข)

- บ.เขาดิน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๓ มม. (นางจิน แสงชูทอง)

- บ.ควน ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางบุปผา จิตมั่น)

- บ.เขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายศุภศักดิ์ สมทอง)

- บ.โคกนกพัฒน์ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายดอกจวง บุตรโคตร)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นางสาวกฤษณา สวนแร่)

- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสถิตย์ อู่ต่าน)

- บ.เสี้ยวเหนือ ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสถิต แสงโสดา)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.วังกกแก้ว ต.วังสาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายพาท ขวัญแจ่ม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และในสำหรับบริเวณพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เครือข่ายแจ้งว่าไม่มีสิ่งบอกเหตุ สิ่งผิดปกติที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel