กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เสี้ยวเหนือ ม.2 ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:02:26

บ.เสี้ยวเหนือ ม.2 ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกเล็กน้อย นายสถิตย์ แสงโสดา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS