กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่จอก ม.4 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกปานกลาง ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น และเปลี่ยนสีแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 14:06:45

บ.แม่จอก ม.4 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกปานกลาง นายธัญพิสิฐษ์ แว่นแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS