FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๒๑/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 14:35:26

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๒ – ๓ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และเลย เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอแม่สาย แม่จัน แม่ลาว เทิง เชียงแสน เชียงของ จังหวัดเชียงราย อำเภอปง จุน เชียงคำ จังหวัดพะเยา อำเภอบ่อเกลือ ท่าวังผา เฉลิมพระเกียรติ เมือง เวียงสา จังหวัดน่าน อำเภอลอง เด่นชัย วังชิ้น ร้องกวาง จังหวัดแพร่ อำเภอน้ำปาด  ท่าปลา ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เขาค้อ วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอนาแห้ว ด่านซ้าย ภูเรือ จังหวัดเลย เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “มังคุด” (MANGKHUT) ที่กำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ซึ่งจะทำให้มีฝนตกและตกหนักต่อเนื่องในบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้  ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๑/๒๕๕๖ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๔.๓๐ น.

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel