FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:47
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๖ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวัง
แจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่จ.เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และน่าน
ให้เฝ้าระวังในช่วงวันที่ ๙-๑๐ ส.ค. ๕๖ นี้

- น้ำป่าไหลหลาก : เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ตลาด อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ส่งผลทำให้ถนนข้างที่ว่า
การอำเภอมีน้ำท่วมสูง ๕๐ ซม.(ผู้แจ้ง : นายสมบุญ โฆสิตนนท์ ผอ.สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๘ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๙ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๗.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๕๖
เวลา ๐๔.๕๒ น. ตามเวลาประเทศไทย
Off the west coast of northern Sumatra ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร และนครพนม ยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้

            อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้บริเวณ
ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันสูงประมาณ ๒ เมตร ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังใน
การเดินเรือในระยะนี้ไว้ด้วย

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดเชียงราย ๑๔๗.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕

- บ.ห้วยล้อม ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. (นายจิรายุส ธนะขว้าง)

- บ.ทรายขาว ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายนิรันชัย ไชยา)

- บ.วังปิ้ง ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางบัวสร้อย เสือเพชร)

- บ.ขาแหย่งพัฒนา ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายเรืองฤทธิ์ พรสกุลไพศาล)

- บ.กิ่วนาด ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๘ มม. (นายมานพ หมั่นยอด)

- บ.ห้วยหม้อ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายยอดยิ่ง แซ่งจุง)

- บ.แม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายนาวี คำเมรุ)

- บ.น้ำมินเหนือ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายปรีชา หน่อแนว)

- บ.ไผ่โทน ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวีระ นองสมุด)

- บ.หนองบัว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบรรเทิง บุญธรรม)

- บ.ธาตุ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสุทธินัย แว่ลี)

- บ.ทิพุเย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจำนงค์ ทองผาไฉไล)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ สามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel