กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่เฟือง ม.5 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_อากาศช่วงเย็นฝนตกตลอดทั้งวันตกหนักสลับเบาขณะนี้ยังตกปรอยๆจนถึงปัจจุบัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 18:03:54
 
บ.แม่เฟือง ม.5 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_อากาศช่วงเย็นฝนตกตลอดทั้งวันตกหนักสลับเบาขณะนี้ยังตกปรอยๆจนถึงปัจจุบัน_คุณจรินทร์ วงศ์ธานี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS