กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยโจ้ ม.10 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย_อากาศเย็นนี้ฝนตกหนักสลับเบาตกตลอดทั้งวันขณะนี้ยังตกปรอยๆต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันปริมาณน้ำฝนปัจจุบัน70มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 19:18:58
 
บ.ห้วยโจ้ ม.10 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย_อากาศเย็นนี้ฝนตกหนักสลับเบาตกตลอดทั้งวันขณะนี้ยังตกปรอยๆต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันปริมาณน้ำฝนปัจจุบัน70มม._คุณตะไหนเจียว แซ่ย่าง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS