FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 10 ส.ค. 2556 10:29:20

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๖ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวัง
แจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่จ.เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และน่าน
ให้เฝ้าระวังในช่วงวันที่ ๙-๑๐ ส.ค. ๕๖ นี้

- ดินไหล : เกิดเหตุดินไหลปิดทับเส้นทางถนนสายปัว-บ่อเกลือ อ.ปัว จ.น่าน ระยะทางยาวกว่า ๑๐๐ ม. ทำให้ไม่สามารถ          ใช้เส้นทางถนนในการสัญจรได้

- น้ำป่าไหลหลาก : ได้รับแจ้งจากเครือข่ายทธ. แจ้งว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ.นางแลใน ต.นาแล อ.เมือง จ.เชียงราย ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย และรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ (เครือข่าย : นายศรีเดช หน่อแก้ว)

- น้ำป่าไหลหลาก : เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่บ.โป่งนก ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรเสียหายบางส่วน (ผู้แจ้ง : นายสมบุญ โฆสิตนนท์ ผอ.สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย)

- น้ำป่าไหลหลาก : ได้รับแจ้งจากเครือข่ายทธ. แจ้งว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ส่งผลให้สะพานคอนกรีตที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับรพ.บ่อเกลือขาด รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ (เครือข่าย : นายสาโรจน์ อุปจักร)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๙ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๓ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๖.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๖
เวลา ๐๙.๑๙ น. ตามเวลาประเทศไทย
 ENE of Pine Valley, California ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของภาคเหนือมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคเหนือมีฝนลดลง แต่ยังคงทำให้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย มีฝนตกหนักได้บางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังปานกลาง ทำให้ประเทศไทยยังคง      มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และบริเวณภาคตะวันออก จะมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดมหาสารคาม ๖๙.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕

- บ.ห้วยล้อม ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายจิรายุส ธนะขว้าง)

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสาโรจน์ อุปจักร)

- บ.ใหม่เจริญ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายสมชาย น้อยกอ)

- บ.ไผ่งาม ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอำนวย ใจชื่นบาน)

- บ.เปียงใจ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสุจินต์ ระวังกาย)

- บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

- บ.สันติสุข ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอินแหลง ไทยกรณ์)

- บ.นางแลใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายศรีเดช หน่อแก้ว)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ สามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel