FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ นี้

วันที่ 11 ส.ค. 2556 11:33:58

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย และแพร่ เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอเมือง ลับแล ท่าปลา น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอศรีสัชนาลัย ทุ่งเสลี่ยม บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย อำเภอสอง ร้องกวาง จังหวัดแพร่เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง  บางพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า   ๑๐๐ มิลลิเมตร ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในบางพื้นที่แล้วทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๖ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๑.๓๐ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel