กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:31:35

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๖ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวัง
แจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่จ.อุตรดิตถ์ สุโขทัย และแพร่ ให้เฝ้าระวังในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๒ ส.ค. ๕๖ นี้

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๔.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๖
เวลา ๐๙.๒๐ น. ตามเวลาประเทศไทย
 NE of Naze, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย

            อนึ่ง สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยเนื่องจากมีพายุไต้ฝุ่น      “อูตอร์” เคลื่อนเข้าประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๖ นี้

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดสุโขทัย ๙๙.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕

- บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๖๙ มม. (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายลอย ปาคา)

- บ.แม่เต้น ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายสายันต์  ขันทะบุตร)

- บ.เชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายเติง โท๊ะคำเครือ)

- บ.ไร่ ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสมชาย ลำอะนา)

- บ.ปางสัก ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสุรินทร์ ครอบครอง)

- บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอิจ กิ่งสุภา)

- บ.ป่าเลาเหนือ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๒ มม. (นายสาย ไชยชนะ)

- บ.แม่สลิดหลวง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเพชร เอกบรรเลง)

- บ.ห้วยแก๊ต ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย (นายบุญชัย แดงอร่าม)

- บ.ทุ่งว่านเหลือง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวินัย ฉิมกลีบ)

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสาโรจน์ อุปจักร)

- บ.แม่คำบ้านใหม่ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบุญธรรม คำพงษ์)

- บ.ออนหลวย ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย (นางวันเพ็ญ จอมใจป้อ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ สามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS